Nový vysílač v Doksech

11.01. 2011

Vybudován zcela nový vysílač v severní až severovýchodní části Doks zvané Na Hájích. Pokryta je celá oblast v okolí ulice Jos. Janouše. Použita 5 GHz technologie.

comments powered by Disqus